ประชาสัมพันธ์:

×
อธิบายเวอร์ชั่นดาวน์โหลดมือถือMOBILE
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
เริ่มเกมส์

4-1. สลับกล้องวีดีโอ

กดฟังก์ชั่นสลับวีดีโอ : 1เป็นกล้องวีดีโอหลัก 2เป็นกล้องวีดีโอเล็ก \ปิดกล้องวีดีโอ(ใช้นิ้วสไลด์ซ้ายขวาสามารถสลับกล้องได้เลย)